วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Percent หรือ per cent

เห็นถกกันในไลน์ว่าเปอร์เซ็นต์ ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร percent หรือ per cent ขอเรียนว่าเขียนห่างกันอย่าง per cent เป็นการเขียนแบบอังกฤษครับ ถ้าเขียนติดกัน percent เป็นการเขียนแบบอเมริกัน

แม้จะเป็นพหูพจน์ ท่านก็อย่าไปเติม -s ที่ percent นะครับ ...✘...10 percents ถ้าจะให้ถูกต้องเขียนว่า ...✔...10 percent

เปอร์เซ็นต์ยังสามารถใช้สัญลักษณ์ % ได้อีกด้วยครับ เช่น 10% ซึ่งหมายถึง ten parts out of a total of 100 parts หรือ สิบส่วนจาก 100 ส่วน

“จำนวนเปอร์เซ็นต์” มีธรรมชาติของคำเป็น adjective และ adverb สามารถนำไปขยายคำนาม ขยายกริยา ขยาย adjective และ adverb ได้ อย่างบอกว่า a 10% increase in car prices หมายถึง การเพิ่มขึ้นในราคารถสิบเปอร์เซ็นต์

A hundred percent หรือ one hundred percent หมายความถึง completely เป็น adverb นะครับ รอนด้าพูดอะไรไม่รู้ จอห์นพูดว่า I agree with Rhonda a hundred percent. ผมเห็นด้วยกับรอนด้าอย่างเต็มที่

Percent เป็นคำนามก็ได้นะครับ รอนด้ากู้เงินนอกระบบ เจ้าหนี้เงินกู้บอกว่า We charge interest at 45% per day. เราคิดดอกเบี้ยร้อยละ 45 ต่อวันนะครับ

เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ตกกี่เปอร์เซ็นต์ เราใช้ increase by หรือ rise by หรือ fall by หรือ decline by เช่นบอกว่า Siamese tiger numbers have declined by 48 percent since 1980s. จำนวนเสือสยามลดลงร้อยละ 48 ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

เห็นถกกันในไลน์ว่าเปอร์เซ็นต์ ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร percent หรือ per cent ขอเรียนว่าเขียนห่างกันอย่าง per cent เป็นการเขียนแบบอังกฤษครับ ถ้าเขียนติดกัน percent เป็นการเขียนแบบอเมริกัน 23 พ.ย. 2560 14:43 23 พ.ย. 2560 14:59 ไทยรัฐ