วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์เจ้าอทิตยาทร ร่วมพิธีทำขวัญข้าว ทรงลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวนาบ้านระไซร์

เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรไทยและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวนาไทย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระ องค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นประเพณีสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า จะทำให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวนาในพื้นที่ได้นำข้าวเปลือกจากที่นาของตนเองมาร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดง “รำบูชาขวัญข้าว” การแสดง “รำบูชาพระแม่โพสพ” และ “รำวงสุรินทร์สามกลุ่มชาติพันธุ์” โดยนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ และวิถีชีวิตของชาวสุรินทร์ที่มีต่อข้าว ผ่านวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ได้มีการจำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวนา ตั้งแต่การลงแขกเกี่ยวข้าว มัดข้าว ตีข้าว ตำข้าว และฝัดข้าวเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนาในอดีตอีกด้วย

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทรงลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เหล่าข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และที่โครงการซแรย์อทิตยา ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวนาไทยเป็นล้นพ้น.

เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรไทยและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวนาไทย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าว บวงสรวงพระแม่โพสพ 23 พ.ย. 2560 14:20 23 พ.ย. 2560 14:21 ไทยรัฐ