วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโมเดลอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 'สมุทรสาคร-เชียงใหม่-นครสวรรค์'

การเคหะฯ เผยโมเดลอาคารเช่าให้ผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ในสมุทรสาคร-เชียงใหม่-นครสวรรค์ สนองนโยบายรัฐ รวม 494 หน่วย วงเงิน 248.748 ล้าน...

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี 2558-2560 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย. อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.748 ล้านบาท

สำหรับโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาล 3 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่จัดทำโครงการ 51.02 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น 4 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 196 หน่วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชียงใหม่ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จัดทำโครงการ 1.71 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น 1 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร จำนวน 102 หน่วย

ส่วนโครงการอาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนผังเมืองสาย ก (ถนนกำนันแดง) ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่จัดทำโครงการ 4.08 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 4 อาคาร ขนาดห้องประมาณ 28 ตารางเมตร จำนวน 196 หน่วย.

การเคหะฯ เผยโมเดลอาคารเช่าให้ผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ในสมุทรสาคร-เชียงใหม่-นครสวรรค์ สนองนโยบายรัฐ รวม 494 หน่วย วงเงิน 248.748 ล้าน... 23 พ.ย. 2560 13:27 23 พ.ย. 2560 13:50 ไทยรัฐ