วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอฟทีเอไทย-ปากีสถานจบปี 61 ลุ้นส่งออกอาหารฮาลาลทะลัก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.นี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 9 เพื่อหาข้อสรุปรายการสินค้าที่จะเปิดตลาดระหว่างกัน และเร่งจัดทำกฎถิ่นกำเนิดรายสินค้า ฯลฯ และจะใช้โอกาสนี้หยิบยกปัญหาอุปสรรคการส่งออกสินค้าไทยไปปากีสถานเพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหา โดยทั้ง 2 ฝ่าย

ตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจาให้สำเร็จภายในกลางปีหน้า นอกจากการเจรจาลดและยกเลิกภาษีนำเข้าแล้ว ไทยได้เสนอให้จัดทำความตกลงยอมรับร่วม สำหรับสินค้าฮาลาลของไทย เพื่อขยายโอกาสการส่งออกไปยังปากีสถาน ที่เป็นตลาดมุสลิมขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เครื่องสำอางที่เป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกรในภาคใต้

“ทั้ง 2 ประเทศเริ่มเจรจาจัดทำเอฟทีเอเมื่อปี 2558 เพราะจะเป็น ประโยชน์ทั้งด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายที่ช่วยขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี เพิ่มโอกาสที่ไทยจะส่งออกสินค้า ไปยังปากีสถานที่มีประชากร 200 ล้านคน เพราะปากีสถานเป็นประตูการค้าสู่เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศมุสลิม และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 38 ของไทยในตลาดโลก”

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.นี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) 23 พ.ย. 2560 00:50 23 พ.ย. 2560 00:50 ไทยรัฐ