วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยอดขอเปิดพิโกไฟแนนซ์พุ่ง “นครราชสีมา” ครองแชมป์ขอใบอนุญาตมากที่สุด

ยอดขอเปิดพิโกไฟแนนซ์พุ่ง “นครราชสีมา” ครองแชมป์ขอใบอนุญาตมากที่สุด

  • Share:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือน ต.ค.2560 ว่า สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนเป็นอย่างมากและมีการกระจายตัวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2559 ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถึงสิ้นเดือน ต.ค.2560 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาต 384 รายใน 63 จังหวัด

โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุดได้แก่ นครราชสีมา 41 ราย กรุงเทพมหานคร 32 ราย และร้อยเอ็ด 27 ราย มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 176 ราย ใน 50 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 95 ราย ใน 40 จังหวัด และมีผู้ปล่อยสินเชื่อแล้ว 74 ราย ใน 36 จังหวัด โดยสิ้นเดือน ก.ย.2560 มีสินเชื่ออนุมัติสะสม 2,928 บัญชี คิดเป็นเงิน 92.23 ล้านบาท หรืออนุมัติสินเชื่อเฉลี่ย 31,498.32 บาทต่อบัญชี การอนุมัติสินเชื่อประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 2,050 บัญชี เป็นเงิน 67.64 ล้านบาท คิดเป็น 73.34% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 878 บัญชี เป็นเงิน 24.59 ล้านบาท คิดเป็น 26.66% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ โดยมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,966 บัญชี เป็นเงิน 67.21 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มีสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนมีจำนวน 58 บัญชี เป็นเงิน 1.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.60% ของสินเชื่อคงค้างรวม

สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินตั้งแต่เดือน มี.ค.2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน 50,000 บาท ณ สิ้นเดือน ต.ค.2560 อนุมัติสินเชื่อรวม 164,161 ราย เป็นเงิน 7,403.71 ล้านบาท คิดเป็น 74.04% ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 10,000 ล้านบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้