วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ก.ล.ต.” เปิดทางบริษัทลดทุนจดทะเบียน รับเกณฑ์ใหม่กำหนดตามความเสี่ยงธุรกิจ

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เตรียมเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน สามารถยื่นขอลดทุนจดทะเบียนได้ หลังจากที่ ก.ล.ต.เตรียมบังคับใช้หลักเกณฑ์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากเดิมที่กำหนดตามประเภทใบอนุญาต เปลี่ยนเป็นกำหนดตามความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

“การเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์ปัจจุบันสามารถปรับลดทุนจดทะเบียนได้นั้น เป็นการเยียวยาให้กับผู้เล่นรายเดิมไม่ให้มีภาระต้นทุนที่มากเกินไป สอดคล้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันมากขึ้น ทาง ก.ล.ต.จะมีการส่งหนังสือเวียนไปให้บริษัทหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ แต่ในเบื้องต้นยังกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบ และผู้ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท”.

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 23 พ.ย. 2560 00:22 23 พ.ย. 2560 00:22 ไทยรัฐ