วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปี 2562กทม.เตรียมเก็บภาษียาสูบ ขึ้นภาษีน้ำมันและเก็บภาษีโรงแรม

ปี 2562กทม.เตรียมเก็บภาษียาสูบ ขึ้นภาษีน้ำมันและเก็บภาษีโรงแรม

  • Share:

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สำนักการคลัง กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บภาษียาสูบว่า กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ให้ กทม.มีอำนาจในการจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบ ที่พักและโรงแรม เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี ก่อนที่ กทม.จะยกร่างข้อบัญญัติรองรับ และเริ่มจัดเก็บภาษีได้ในปี 2562

ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฯ พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จ และมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะทำให้ กทม.มีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีดังกล่าว ประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาท จากฐานภาษีใหม่ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 1.ภาษียาสูบ จะเก็บภาษีมวนละ 10 สตางค์ จากยอดขายของผู้ประกอบการยาสูบทั้งที่จำหน่ายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษี 2 เท่า โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากภาษียาสูบ 800 ล้านบาท 2.ภาษีน้ำมัน จากเดิมที่เก็บลิตรละ 5 สตางค์ เก็บเพิ่มเป็น 10 สตางค์จากสถานีบริการน้ำมันกว่า 800 แห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีน้ำมัน 400-500 ล้านบาท จากเดิมที่เก็บได้ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี และ 3.ภาษีโรงแรมและที่พักในอัตราร้อยละ 3 ของค่าเช่า คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้