วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คปพ.เดินหน้าแผนปฏิรูปฯ เร่งเก็บข้อมูลพระสงฆ์

คปพ.เดินหน้าแผนปฏิรูปฯ เร่งเก็บข้อมูลพระสงฆ์

  • Share:

จากการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า สิ่งที่แต่ละภาคต้องเร่งทำให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ช่วง ต.ค.2560-มี.ค.2561 คือการจัดทำฐานข้อมูลศาสน-บุคคล หรือข้อมูลของพระสงฆ์ ตั้งแต่ระดับพระสังฆาธิการขึ้นไป ทั้งมหานิกาย และธรรมยุต ตั้งเป้าร้อยละ 80 เพื่อประโยชน์ต่อการทำบัตรสมาร์ทการ์ดพระสงฆ์ในอนาคต โดยให้กรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนวัดที่ไม่มีคอมพิวเตอร์จะให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คาดว่าภายใน 3 วัน จะเริ่มเก็บข้อมูลพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปได้

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ในส่วนของรูปแบบของบัตรสมาร์ทการ์ดนั้น ได้มีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลักษณะข้อมูลในบัตรจะคล้ายกับข้อมูลในบัตรประชาชนทั่วไป แต่จะเป็นบัตรของพระสงฆ์ แต่ในส่วนการออกแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และคณะสงฆ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลล่ม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้