วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยชื่อนักวิจัยไทยได้รางวัลนิวตัน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัล Newton PriZe สำหรับประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับหน่วยงานวิจัยของไทย โดยมี นายไบรอัน เดวิดสัน อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นายมาร์ค ฟิลด์ รมช.ต่างประเทศอังกฤษ และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานและแจกรางวัล โดยคณะวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่หายากในเด็ก ปีนี้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัล คือ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณ์ และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง ทั้งยังมีคณะวิจัยไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรอีก 3 รางวัล ได้แก่ ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, และ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล และคณะ จากหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 

ศ.นพ.วรศักดิ์กล่าวว่า งานวิจัยของตนจะช่วยวินิจฉัยโรคที่หายากที่เกิดในไทย เพื่อหาแนวทางการรักษาให้เร็วที่สุด.

ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัล Newton PriZe สำหรับประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับหน่วยงานวิจัยของไทย 22 พ.ย. 2560 23:22 22 พ.ย. 2560 23:22 ไทยรัฐ