วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปริญญา ล่าชื่อเลิกใช้เงินประกันตัว 
แก้เหลื่อมล้ำนักโทษคุกล้น

ปริญญา ล่าชื่อประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการ “ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน” ยื่นกก.ปฏิรูปเลิกใช้เงินประกันตัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ต้องหาที่กำลังต่อสู้คดี อีกทั้งแก้นักโทษล้นคุกโดยไม่จำเป็น...

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ที่รัฐสภา เครือข่ายการปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจน นำโดยนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ ยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการ “ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน” ต่อพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

นายปริญญา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีหลักการเหมือนกันว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใดมีความผิดจะปฏิบัติต่อผู้นั้นเสมือนผู้ทำความผิดมิได้ จึงไม่ควรมีบุคคลใดต้องติดคุกก่อนศาลพิพากษา หรือ ระหว่างพิจารณาคดี แต่ในทางปฏิบัติได้กำหนดให้ใช้เงินเป็นหลักประกันสำหรับขอปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้ปัจจุบันมีคนติดคุก 66,000 คน เพราะไม่มีเงินประกัน เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำขัดหลักความเสมอภาคตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ คุกล้นโดยไม่จำเป็น จึงขอเสนอให้ใช้หลักประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีของจำเลยแทนการใช้เงินประกัน ขณะนี้ มีศาล 13 แห่งใช้ระบบนี้อยู่ แต่เป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 5 ของศาลทั้งหมด เครือข่ายฯ จึงล่ารายชื่อสนับสนุนโครงการบนเว็บไซต์ change.org มีเป้าหมายอยู่ที่ 66,000 รายชื่อ ขณะนี้ มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 30,000 ราย
.ปริญญา ล่าชื่อประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการ “ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน” ยื่นกก.ปฏิรูปเลิกใช้เงินประกันตัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ต้องหาที่กำลังต่อสู้คดี อีกทั้งแก้นักโทษล้นคุกโดยไม่จำเป็น... 22 พ.ย. 2560 14:33 22 พ.ย. 2560 15:01 ไทยรัฐ