วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิทยาศาสตร์ทำให้รีไซเคิลพลาสติกง่ายขึ้น

วิทยาศาสตร์ทำให้รีไซเคิลพลาสติกง่ายขึ้น

  • Share:

Credit : CC0 public domain

มีการรณรงค์ตลอดมาถึงการลดการใช้พลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งย่อยสลายยาก ทุกวันนี้บนโลกของเรามีขยะพลาสติกมากถึง 150,000 ล้านกิโลกรัม ในขณะที่มีความพยายามนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือที่เรียกว่า “รีไซเคิล” (recycle) แต่ก็ยังทำได้น้อยเกินไป

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยด้านเคมีและชีวโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยฮิวส์ตันและสถาบันวิจัยไอบีเอ็มในสหรัฐอเมริกา เผยว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาพลาสติกชนิดใหม่ที่ใช้วัสดุง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล และหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิลพลาสติกที่มีอยู่เดิม เช่น ก่อน หน้านี้โพลิเมอร์บางชนิดไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ด้วยวิธีดั้งเดิม นักวิจัยจึงพยายามพัฒนาส่วนประกอบทางชีวภาพจากวัสดุอื่นๆ เช่น พืชที่อาจนำไปสู่ทาง เลือกใหม่ๆ และต้องใช้วิธีรีไซเคิลขยะพลาสติกแต่ละประเภทเข้าด้วยกันให้เป็นกระแสของเสียชนิดเดียว (waste steam) วิธีการนี้นอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่ดีว่าการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นราว 30% ซึ่งการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลพลาสติกจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหลีกเลี่ยงการสะสมของเสียในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังลดการพึ่งพาแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีจำกัด ก็ได้แต่หวังว่าอัตราการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้