วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กังวลการเมือง-ใช้จ่ายหด-น้ำท่วม ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ต.ค.ร่วง

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ร่วง อยู่ที่ระดับ 85.9 จากใช้จ่ายในประเทศชะลอตัวลง และน้ำท่วมหลายพื้นที่ คาด 3 เดือนข้างหน้า จะคลี่คลายกลับมาขยายตัว...

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. 2560 ว่า อยู่ที่ระดับ 85.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.7 ในเดือน ก.ย. เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศ ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการปรับตัวลดลงของดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายภายในประเทศ จากผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งในเดือน ต.ค.มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายสู่ภาวะปกติ การบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศจะกลับมาขยายตัวได้ เห็นได้จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเกิน 100 โดยอยู่ที่ระดับ 103.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 102.9 ในเดือน ก.ย.

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. 2560 พบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน สภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สำหรับข้อเสนอแนะภาครัฐ ต้องการให้ขยายเวลาเปิดด่านการค้าชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตลาด และการส่งออก เพื่อเพิ่มช่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เพื่อขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และเร่งรัดโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ.

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ร่วง อยู่ที่ระดับ 85.9 จากใช้จ่ายในประเทศชะลอตัวลง และน้ำท่วมหลายพื้นที่ คาด 3 เดือนข้างหน้า จะคลี่คลายกลับมาขยายตัว... 22 พ.ย. 2560 13:14 ไทยรัฐ