วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนกล้ายโสธร

โดย ซี.12

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

2 ปีเต็มที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ไปทำงานในฐานะเจ้าเมือง ได้สร้างความศรัทธาของชาวบ้านพื้นถิ่นด้วยการอุทิศตัวส่งเสริมสนับสนุนการทำงานทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างเต็มที่ จนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่ว

ก่อนจากไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าบุญธรรม ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง โดยรวบรวมชีวิตการต่อสู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดยโสธรออกมาสะท้อนความเหนื่อยยากแต่มุ่งมั่นตั้งใจจริงในอาชีพนี้ให้สังคมได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธรที่มีต่อเนื่องมาเป็นสิบปีคือ...มุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

เป็นความโชคดีของเราที่ได้ค้นพบเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ซุกซ่อนตัวเองอยู่ในผืนดินผืนนาในหมู่บ้านตำบลต่างๆ จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม สี่ ห้า หก ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่า คนกล้าคืนถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดยโสธร

อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยน...ทำให้พวกเขาหันกลับมาจากเมืองคืนสู่ท้องนา อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ...ให้พวกเขามีพลังในการทำการเกษตรที่ทุกคนบอกว่าเป็นงานหนัก อะไรคือปัจจัย...ที่ทำให้พวกเขาฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่ท้อถอย และ อะไรคือสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝัน...ที่พวกเขาอยากจะทำต่อไปให้สำเร็จ

คำตอบเหล่านี้สามารถค้นหาได้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้กล้ามากมายคือ

อนันตา เศิกศิริ ศิลปินบ้านไร่ในวันที่พอเพียง...คิดดี คนธรรมดี ชาตินี้ “ดี” เพื่อชาติ เกษตรคนกล้าเปลี่ยนแห่งบ้านหนองทองหลาง นิยม เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหัวใจเกษตรอินทรีย์ ฟันเฟืองขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรรมบ้านน้ำอ้อม สุรชัย บุญหล้า เกษตรกรเกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้ไม่เชื่อว่าเกษตรกรรมทำแล้วจน เมืองชัย ทองลา ทำงานอย่าหมิ่นเงินน้อย จบเลี้ยงสัตว์ แต่มาปลูกดอกกระเจียว รสสุคนธ์ สุวรรณเพชร Young Smart Farmer ผู้แทนประเทศไทย บินลัดฟ้าเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีญี่ปุ่น พรพิไล ภาพูวงศ์ เกษตรคือทางรอด สาวฉันทนาผู้เฝ้าหลีกหนีชีวิตวงกลม อโนชา แก้วหาญ สังคมเมืองคือยาขม หนุ่มนักเพาะเห็ดแห่งบ้านกุดแข้ด่อน ชุธีมา ม่วงมั่น มุ่งมั่นสานต่อที่พ่อสร้าง

กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ นพพล–อธิภัทร เจริญบุตร สานต่อที่พ่อสร้าง สวนแก้วมังกรแดงแห่งกุดชุม อรดี วัดเข้าหลาม การบริหารจัดการคือหัวใจ เนรมิตเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่ครึ่งไร่ ปรชรส บุญทศ ต้นแบบโรงเรียนพริกอินทรีย์ ทำตัวเองให้ดีจริงแล้วตลาดจะวิ่งหาเอง สุรินทร์ จันทร์โท นวัตกรรมคือการเพิ่มมูลค่า ผู้คิดค้นนานาเครื่องจักรกลทุ่นแรงเกษตรกร วิชิต ทองประสาร การตลาดควบคู่การแปรรูป จากผู้จัดการรถยนต์สู่เจ้าของสวนไผ่ตงอินโด

สุพี วงศ์พิทักษ์ ขุนโคด้วยความรัก ลัดดา พันธ์ศรี เกษตรกรจบปริญญาดิน สู่วิสาหกิจปุ๋ยและข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา อริย์ญคา ศรีสุวะ เธอผู้มีหัวใจไม่ปลาซิว เกษตรอินทรีย์คือทางรอด ประยูร ปั้นทอง รองนายก อบต.น้ำคำ กับคำมั่นจากหัวใจ “ต้องอยู่ได้ด้วยอาชีพเกษตรกรรม” ประยงค์ พิมพ์ทอง เกษตรกรรมคือทางรอด บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน นวลละออง อภิรัชไพฑูรย์ คุณภาพและความซื่อสัตย์ ทางรอดเดียวของเกษตรกรไทย

จำลอง ผิวแดง พลิกชีวิตผู้จัดการโรงแรมหรู สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก เกษมวรรณ ส่วนบุญ มนุษย์เงินเดือน 26 ปี 8 จังหวัด ขอกลับบ้านเลี้ยงโคขุนอยู่ใกล้ครอบครัว กฤตธรรม พวงศรี หนุ่มปริญญาโทสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อยากทำบ้านเป็นโฮมสเตย์ริมอ่างเก็บน้ำ วิทย์ธชัย ขันอาษา ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน จากคนขับรถสู่เจ้าของข่าเหลืองเงินล้าน ณัฐภูมิ บุญปก หนุ่มวิศวะไฟฟ้าลาดกระบัง ผู้เชื่อว่ายางพาราไทยไปไกลได้อีก

นี่คือบันทึกด้วยความภาคภูมิใจจากอดีตเจ้าเมืองคนล่าสุด.

“ซี.12”

2 ปีเต็มที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ไปทำงานในฐานะเจ้าเมือง ได้สร้างความศรัทธาของชาวบ้านพื้นถิ่นด้วยการอุทิศตัวส่งเสริมสนับสนุนการทำงานทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 22 พ.ย. 2560 12:19 ไทยรัฐ