วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สานต่อโครงการข้าวชาวนาไทย รับซื้อตรงจากคนปลูกสู่คนกิน

ซี.พี.อินเตอร์เทรด เดินหน้าส่งเสริมปลูกข้าว GAP มาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม สู่ปีที่ 5 พร้อมคืนกำไรสู่เกษตรกรด้วยการจัดโครงการข้าวชาวนาไทย...

นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดกล่าวว่า ทุกๆ ปีช่วงเวลานี้ เกษตรกรเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ซึ่งบางปีข้าวราคาดี บางปีราคาข้าวตกต่ำ จึงเป็นที่มาโครงการข้าวชาวนาไทย ที่เรามีส่วนร่วมขับเคลื่อน สนับสนุน รวมทั้งพันธมิตร ร่วมคิด ร่วมลงมือทำ พร้อมหาแนวทางสร้างกลไกราคาตลาดที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ ปัญหาที่ชาวนาประสบเป็นประจำในช่วงข้าวเปลือกชื้น เร่งรีบเก็บเกี่ยว หาตลาดรองรับ ซึ่งไม่มีความแน่นอน เราจึงเริ่มสัญลักษณ์ข้าวชาวนาไทยพร้อมเปิดจุดรับซื้อ เพื่อระบายข้าวเปลือกจากชาวนา สีเป็นข้าวสารส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยเริ่มปี 2559 เป็นปีแรก ในปีที่ผ่านมาร าคาเรียกว่าไม่สูงมากนัก แต่ทำให้เกิดการซื้อขายตรงจากเกษตรกร เข้าสู่ตลาดและปีนี้ เราต้องการเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้ราคาจะดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าเกษตรกรต้องการให้ราคาดีขึ้น เราเข้ามาขณะที่ข้าวเปลือกอยู่ในมือชาวนา เพราะหากข้าวเปลือกไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางประโยชน์จะไม่ตกกับชาวนา ซึ่งปีนี้เป็นการช่วยเหลือ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้เกิดความยั่งยืน

นายฐิติ กล่าวต่อว่า สำหรับการกระจายข้าว ปีนี้ได้เปิดจุดรับซื้อ 29 จุดในหลายๆ จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกราคาตลาดที่เหมาะสม เข้ามาสร้างราคาเป็นธรรมต่อเกษตรกร เกิดการรับซื้อ เคลื่อนไหว โดยในปีนี้จำนวนสมาชิกใน อ.ราษีไศล จากเดิม 150 คน เพิ่มขึ้น 900 คน ส่วนการเข้าไปรับซื้อตั้งเป้า 17,000 ตัน พื้นที่ 600,000 ไร่ ให้สมาชิกเข้าสู่โครงการเพิ่มมากขึ้น เน้นเฉพาะพื้นที่ข้าวหอมมะลิ และอีก 5 ปี ต้องเข้าถึงกลุ่มสมาชิกให้หมด

นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ บ.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า ขั้นตอนการเข้าสู่โครงการ ที่บริษัทฯ ทำมา 5 ปี โดยในช่วง 2 ปี เกิดโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับรายได้เกษตรกรให้ดีขึ้น จึงร่วมโครงการกับภาครัฐ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งลงทะเบียนเกษตรกรอย่างชัดเจน เพื่อให้รู้ว่าเกษตรกรมีตัวตน พื้นที่ที่ชัดเจน มีเอกสารสิทธิการทำนาที่ชัดเจนสำหรับช่วงต้นฤดูจะมีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และบริษัทฯ ร่วมโครงการวางแผนกับเกษตรกร เพื่อผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้นจะให้ความรู้สมาชิกที่ลงทะเบียน เพื่อผลิตข้าวภายใต้ระบบ GAP การเกษตรที่ดีและเหมาะสม ซึ่งจะให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี ใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะกับสภาพดิน ตรงตามระยะเวลาความต้องการของข้าว

"เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และของบริษัทฯ จะเข้าไปดูแล ให้คำปรึกษากับเกษตรกร ทั้งการใช้สารเคมีที่ถูกต้องตลอดการเพาะปลูกกระทั่งเก็บเกี่ยว มีการบันทึก หลังสิ้นฤดูจะได้ใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมการข้าว โดยบริษัทฯ จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด จากในปีแรกเปิดจุดรับซื้อ 18 จุด เพิ่มเป็น 29 จุด ทั้งเหนือกลาง อีสาน ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าผลิตข้าวแล้วมีตลาดรองรับแน่นอน โดยจะให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 300 บาทต่อตัน" นายไตรรัตน์ กล่าว

ด้านนายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า ในแต่ละปีข้าวมีราคาไม่เท่ากัน วัตถุประสงค์การออกข้าวชาวนาไทย ไม่ได้ออกเชิงค้าขายตั้งใจเพื่อผลักดันข้าวเข้าตลาดรับข้าวเปลือกได้มาก ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง แม้ปีนี้ข้าวเปลือกราคาดีแต่ยังเดินหน้าโครงการต่อเนื่องทุกปีอย่างยั่งยืนในท้องตลาด โดยมีขายแค่บางช่วง ไม่ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ข้าวจากชาวนาถึงผู้บริโภค และชาวนาได้รับเงินเร็ว หมดฤดูข้าวจึงหยุด ไม่ได้ขายลากยาว ไม่อย่างนั้นจะเป็นการขายเชิงพาณิชย์

นายอาจ พรรษา เกษตรกร กล่าวว่า เราผลิตแล้วมีคนรับซื้อ ต่างจากเมื่อก่อน ผลิตแล้ว 3 เดือนถึงจะได้ขาย ข้าวคุณภาพจะต่างกัน สิ่งที่ดีตามมาคือนักวิชาการแนะนำในเรื่องการผลิต แต่ก่อนต่างคนต่างทำ มาตรฐานต่างกัน เสร็จเมื่อไรก็ช่าง คุณภาพเลยไม่ได้มาตรฐาน เจ้าของไม่ลงแปลงนา แต่เดี๋ยวนี้เจ้าของลงเอง เพื่อให้ข้าวได้ผลผลิตสู้กับเพื่อนๆ ในกลุ่มได้ การเก็บเกี่ยวเมื่อก่อนปัญหามาก เก็บเกี่ยวกว่าจะนวด กว่าจะขายใช้เวลานาน แต่ปีนี้หลังบริษัทฯ เข้ามาดูแลส่งเสริมพร้อมแนะนำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ ดีคุณภาพดี ทำให้ข้าวได้คุณภาพต้นทุนการเพาะปลูกต่ำ ใช้เวลาเกี่ยวข้าว 20 วัน และขายข้าวสดทันที.  

ซี.พี.อินเตอร์เทรด เดินหน้าส่งเสริมปลูกข้าว GAP มาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม สู่ปีที่ 5 พร้อมคืนกำไรสู่เกษตรกรด้วยการจัดโครงการข้าวชาวนาไทย... 22 พ.ย. 2560 12:03 22 พ.ย. 2560 12:51 ไทยรัฐ