วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฝันกลางวัน

ฝันกลางวัน

  • Share:

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ได้รับแต่งตั้งจาก คสช. ให้เป็นประธาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดร.เอนกโฆษณาคำโตว่าเป้าหมายการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อนำไปสู่รัฐธรรมาธิปไตย ตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าสิ่งที่ “ดร.เอนก” ฉายหนังโฆษณาไว้ไม่มีทางเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ไม่ว่าอีก 5 ปี หรือ 10 ปี หรือ 15 ปี หรือ 20 ปี ก็ไม่สามารถปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลงานทิ้งทวนของ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ได้ออกแบบไว้ให้เป็นประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบ

แถมยังผูกเงื่อนตายให้เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบตลอดไปอีก 5 ประการคือ...

1,สร้างเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ

2,คิดสูตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบใหม่ เพื่อให้ไม่ให้พรรคใดได้เสียงเกินครึ่งสภาฯ

3,เมื่อไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก จึงไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมือง

4,ให้มี ส.ว.ลากตั้ง 250 คน มีสิทธิ์โหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

5,เปิดช่องให้ “คนนอก” ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสะดวกโยธิน

ในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้แล้วไซร้ ดร.เอนกจะปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร??

เพราะถ้าจะปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครึ่งใบ ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ

แต่ปัญหาใหญ่คือ รัฐธรรมนูญฉบับมีชัยใส่กุญแจล็อก 7 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปการเมืองไทยเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง อย่างที่ ดร.เอนกฉายหนังโฆษณา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับครึ่งใบได้ผ่านประชามติเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดค้านกติกาการเลือกตั้ง ส.ส.แบบพิสดาร ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เลือกได้ 2 ประตูทูอินวัน

แล้วเอาคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดมาขยำรวมกันหารจำนวน ส.ส.ทั้งสภา เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยว่าพรรคใดควรได้ ส.ส.กี่คน??

สมมติว่าพรรค ก. ควรได้ ส.ส. 200 คน แต่พรรค ก.ได้ ส.ส.เขตแล้ว 170 คน ก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 30 คน

สูตรใหม่ของ อจ.มีชัย จะไม่มีพรรคใดที่ได้ ส.ส.เกินครึ่งสภา

ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มี “คนนอก” เป็นนายกฯ คนกลาง

“แม่ลูกจันทร์” เอาผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 มาลองคำนวณให้เห็นภาพชัดเจน

การเลือกตั้งปี 2554 มีประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 35.2 ล้านคน

พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เขต 204 คน และได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 61 คน รวมเป็น 265 คน เกินครึ่งสภาฯ

แต่ถ้าคำนวณตามสูตรใหม่ของ อจ.มีชัย พรรคเพื่อไทยควรได้ ส.ส.ไม่เกิน 223 คน เมื่อพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เขต 204 คน ก็จะได้ที่นั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อแค่ 19 คน

สูตรใหม่ของ อจ.มีชัยจะทำให้พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.น้อยลง 42 คน

เป็นสูตรออกแบบพิเศษเพื่อคุมกำเนิดพรรคเพื่อไทยไม่ให้โต

เฉียบแหลม แยบยล ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้