วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 บริษัทยาโลกร่วมต้านโกง! ชูเจตนารมณ์ธุรกิจโปร่งใสไม่รับ-ไม่จ่ายสินบน

นายบัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดเผยว่า 3 บริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC พร้อมกันในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Bright spots : จุดประกายเพื่อนำทางไปสู่สังคมที่ปราศจากการคอร์รัปชัน” โดย 3 บริษัทยาที่เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ประกอบด้วย Astellas Pharma (Thailand), Boehringer Ingelheim (Thai) และ Novartis (Thailand)

“ที่ผ่านมาบริษัทที่รวมตัวเข้ามาประกาศเจตนารมณ์กับ CAC เป็นกลุ่มเช่นนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเงิน การที่ธุรกิจยาซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญ ผนึกกำลังกันเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจสะอาด ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนของ CAC สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มั่นใจว่าระยะต่อไปจะต้องมีธุรกิจอื่น รวมตัวกันเข้ามาร่วมกับ CAC มากขึ้นเรื่อยๆ และการทำธุรกิจโปร่งใสจะกลายเป็นกระแสหลักของธุรกิจไทยได้ในที่สุด”

นายบัณฑิตกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับ-ไม่จ่ายสินบนในการทำธุรกิจตามโครงการ CAC แล้วทั้งสิ้น 861 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดแล้ว 284 บริษัท โดย CAC กำหนดให้บริษัทที่ยื่นประกาศเจตนารมณ์ต้องดำเนินการให้ผ่านการรับรองภายใน 18 เดือน

สำหรับการประกาศเข้าร่วมโครงการ CAC เป็นการแสดงเจตนารมณ์โดยสมัครใจในการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองหมายถึงบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ที่มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด.

นายบัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เปิดเผยว่า 3 บริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 22 พ.ย. 2560 09:46 22 พ.ย. 2560 09:46 ไทยรัฐ