วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริษัทหุ้นไทย9เดือนกำไรทะลัก อานิสงส์ยอดขายพุ่ง-น้ำมันขึ้น

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่าบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 577 บริษัท หรือ 93.82% จากทั้งหมด 615 บริษัท รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้ส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 60 พบว่า บจ.มีกำไรสุทธิ 434 บริษัท คิดเป็น 75.22% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด โดย บจ.มียอดขายรวม 7,977,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% มีกำไรขั้นต้น 1,899,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.25% และมีกำไรสุทธิ 707,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย บจ.ส่วนใหญ่ได้ผลบวกจากยอดขายที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บจ.มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.81% ลดลงเมื่อเทียบกับ 24.89% ของช่วงปีก่อน

สำหรับไตรมาส 3 ปี 60 บจ.มียอดขายรวม 2,011,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.66% จากช่วงปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 656,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.61% อย่างไรก็ดี บจ.มีกำไรสุทธิ 207,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.03% เนื่องจาก บจ.ขนาดใหญ่ในหมวดธุรกิจพลังงาน วัสดุก่อสร้าง สื่อและสิ่งพิมพ์ มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษเกิดขึ้น รวมถึงหมวดธุรกิจธนาคารและการเงิน มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 60 บจ.มียอดขายโต 1.24% และมีกำไรขั้นต้นโต 12.12% แต่มีกำไรสุทธิลดลง 3.76% เทียบกับไตรมาส 2 ปี 60 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษของ บจ.ขนาดใหญ่ “9 เดือนแรก หมวดที่มียอดขายและกำไรสุทธิเติบโตได้ดีทั้งงวด 9 เดือน และไตรมาส 3 คือ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พาณิชย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”.

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่าบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 577 บริษัท หรือ 93.82% จากทั้งหมด 615 บริษัท 22 พ.ย. 2560 09:25 22 พ.ย. 2560 09:25 ไทยรัฐ