วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทายาทอินทามระยื่นฟ้อง กทม.ซ้ำ สำรวจความเห็นเปลี่ยนสุทธิสาร

ภาพจาก google map

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายกฤษฎา อินทามระ อายุ 58 ปี ผู้ฟ้องคดีให้ กทม.เปลี่ยนชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยและซอยอินทามระทั้ง 59 ซอย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยื่นคำแถลงต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลเรียก กทม.มาชี้แจงถึงความจำเป็นในการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนบริเวณถนนสุทธิสารฯ รวมถึงให้ กทม.ชี้แจงเรื่องที่ กทม.ได้ทำหนังสือถึงเลขาสำนักงานศาลปกครอง แล้วได้รับคำแนะนำให้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นก่อนเปลี่ยนชื่อถนนว่าเป็นความจริงหรือไม่

นายกฤษฎากล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อ วันที่ 20 ก.ค.2560 ให้ กทม.ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 5 พิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานของกฎหมาย ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด แต่ กทม.มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล และมีการออกแบบ สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่ส่อไปในทางโต้แย้ง คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เช่น ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามว่าควรกำหนดเป็นชื่อถนนสุทธิสารฯเช่นเดิม แต่เปลี่ยนชื่อซอยให้สอดคล้องกับถนนหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากประชาชนตอบว่าควรกำหนดเป็นชื่อสุทธิสารฯเหมือนเดิม อาจเป็นการชี้นำให้ประชาชนออกความเห็นโต้แย้ง ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ในส่วนนี้อาจทำให้เสื่อมเสียกระบวนการยุติธรรม.

เพื่อขอให้ศาลเรียก กทม.มาชี้แจงถึงความจำเป็นในการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนบริเวณถนนสุทธิสารฯ 22 พ.ย. 2560 00:29 22 พ.ย. 2560 03:42 ไทยรัฐ