วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พระพรหมมุนี” หวังดึง 8 ล้านคนเรียนธรรมศึกษา

พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบที่เป็นเด็กและเยาวชนกว่า 2,304,104 คนเข้าสอบนั้น พบว่าการสอบดังกล่าวมีผู้ขาดสอบ 359,332 คน คงสอบ 1,944,772 คน หากมองในภาพรวมถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่ง สิ่งที่จะต้องดำเนินการจากนี้ไป คือ จะทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 8 ล้านคน เข้ามาในระบบการสอบธรรมศึกษาให้ได้ คือสิ่งที่ท้าทายของคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่น่าห่วง คือ สังคมบางส่วนยังไม่เข้าใจว่า การสอบธรรมศึกษาจะได้ประโยชน์อะไร จึงอยากชี้แจงว่าสำนักงานแม่กองธรรมฯ จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษามาตลอด 88 ปี เพื่อหวังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ศึกษาหลักวิชาการขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้รู้หัวข้อธรรมง่ายๆ ในการดำรงชีวิต และได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายวิตกกังวล ในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ที่เน้นในเรื่องของเชิงปริมาณ ไม่ได้เน้นเชิงคุณภาพนั้น ตนอยากทำความเข้าใจว่า ระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ ซึ่งการเรียนที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน.

ยังมีสิ่งที่น่าห่วง คือ สังคมบางส่วนยังไม่เข้าใจว่า การสอบธรรมศึกษาจะได้ประโยชน์อะไร 22 พ.ย. 2560 00:16 22 พ.ย. 2560 03:23 ไทยรัฐ