วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำตรวจสอบสมัครเข้ารั้วอุดมฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครวันที่ 22 พ.ย.ถึง 25 ธ.ค.2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  สอบวันที่ 24—27 ก.พ.2561 ประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 2561

นอกจากนี้ จะเปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 24 พ.ย.—25 ธ.ค.2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. สอบวันที่ 17-18 มี.ค.2561 และประกาศผลสอบในวันที่ 12 เม.ย.2561 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้เข้าสอบสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ตัวอย่างข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ.

นอกจากนี้ ผู้ที่จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ควรตรวจสอบคณะที่ต้องการสอบในระบบทีแคสนั้นใช้อะไรเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกและต้องสมัครตามเวลาที่กำหนดและสอบให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์.

สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปีการศึกษา 2561 22 พ.ย. 2560 00:13 22 พ.ย. 2560 03:23 ไทยรัฐ