วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  • Share:

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 60

เมื่อวันที่  21 พ.ย. 60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.ไปแล้ว เมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 ทั้งฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยในกฎหมายฉบับดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ดำเนินโครงการนั้น จะต้องรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด แล้วรายงานเสนอต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องมีการติดตามผลทุกปี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้