วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม. ไฟเขียว โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 3 จังหวัด

ครม. ไฟเขียว โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 3 จังหวัด

  • Share:

ครม. มีมติเห็นชอบ โครงการอาคารเช่าให้ผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ทั้ง 3 จังหวัด เป็นวงเงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย...

วันที่ 21 พ.ย. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 รวม 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 197 ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ 51.6 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 พื้นที่ คือ โครงการ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) วงเงินลงทุนรวม 111 ล้านบาท 196 หน่วย โครงการ จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) วงเงินลงทุน 49.3 ล้านบาท 102 หน่วย และโครงการ จ.นครสวรรค์ ระยะที่ 2 วงเงินลงทุน 88.3 ล้านบาท 196 หน่วย ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 51.6 ล้านบาท โดยกู้ยืมเงินในปีงบประมาณ 2562 รวม 48.6 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 3.0 ล้านบาท

ส่วนวงเงินอุดหนุนโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวนดังกล่าวให้การเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2561 รวม 61 กว่าล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 รวม 104.5 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 31.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าได้มาตรฐานในตลาดได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการช่วยเหลือ หากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะครอบคลุมรายได้ 16,501-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ด้านภูมิภาค สำหรับผู้มีรายได้ 9,501-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน สำหรับอัตราค่าเช่าจะอยู่ในช่วง 1,700-2,800 บาทต่อเดือน สำหรับรูปแบบอาคารจะเป็นอาคาร 3-5 ชั้น 1 ห้อง ขนาด 28 ตารางเมตร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้