วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มะกันกำหนดค่ามาตรฐานใหม่ของความดันโลหิตสูง

สมาคมโรคหัวใจอเมริกันได้ประกาศในที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาในปี พ.ศ.2560 ที่เมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ถึงการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใหม่ โดยตั้งค่ามาตรฐานจากเดิมคือ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ลดลงมาเป็น 130/80 มิลลิเมตรปรอท เนื่องจากเห็นว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงอย่างโรคหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองควรได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น ซึ่งมีการวิจัยทางการแพทย์พบว่าภาวะแทรกซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีความดันโลหิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิม

ค่าความดันโลหิตระดับปกตินั้นจะอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่การตั้งค่ามาตรฐานใหม่ของความดันโลหิตสูงเป็น 130/80 มิลลิเมตรปรอท หมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐอเมริกาจะถูกกำหนดให้เป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งคิดเป็น 46% ต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีเพียง 32% หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งนี้ มีข้อมูลระบุว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนความดันโลหิตสูงนับเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 รองลงมา

ดังนั้น การปรับปรุงค่าความดันโลหิตสูงครั้งใหม่นี้จะเป็นเหมือนไฟเหลืองที่หมายถึงการเตือนว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสุขภาพ หันมาลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายมากขึ้น หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการกินอาหารรสเค็มจัด เลิกสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงความเครียด.

สมาคมโรคหัวใจอเมริกันได้ประกาศในที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาในปี พ.ศ.2560 ที่เมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ถึงการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใหม่ 21 พ.ย. 2560 14:04 ไทยรัฐ