วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จ่อคลอดแผนปราบโกง ธ.ค.นี้ หนุนเปิดช่องประชาชนร่วมตรวจสอบ

จ่อคลอดแผนปราบโกง ธ.ค.นี้ หนุนเปิดช่องประชาชนร่วมตรวจสอบ

  • Share:

กก.ปฏิรูปปราบทุจริต เตรียมผุดแผนปราบโกงเดือน ธ.ค.นี้ เผยผลฟังความเห็นประชาชน หนุนเปิดช่องภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริต จี้ลงโทษหนักเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต (ภาคกลาง)

โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวว่า จะร่างแผนปฏิรูปประเทศให้เสร็จภายในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ ครม.พิจารณาต่อไป ผลการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาคล้ายกัน ส่วนใหญ่เห็นว่าต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาทุจริต สร้างเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเรื่องการทุจริต การไต่สวนคดีทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งควรมีการบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช., ปปง., สตง. ตลอดจนลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้น คาดว่าจะยกร่างแผนปฏิรูปเป็นรูปร่างได้ภายในปลายเดือน พ.ย.นี้

นายอุทิศ ขาวเธียร กรรมการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต กล่าวว่า การรับฟังความเห็นส่วนใหญ่สรุปได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ปัญหาลดลง แม้ตัวเลขจะลดลง แต่ผลกระทบจากปัญหาทุจริตไม่ได้ลดลง จึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีอำนาจร่วมตรวจสอบกับภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจ รัฐบาลต้องเร่งรัดออกกฎหมายรองรับการทำงานของเครือข่ายประชาชนภายใน 1 ปี มีมาตรการคุ้มครองประชาชนที่ตรวจสอบการทุจริต และควรลงโทษไล่ออกเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูลชัดเจนว่ากระทำผิด ไม่ใช่ให้อยู่ต่อ เพราะจะกระทบต่อการตรวจสอบ ขณะเดียวกันภาคประชาชนควรมีอำนาจเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบทุจริต เพื่อโยงไปสู่การพิสูจน์พฤติกรรมทุจริต ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้อมูลในส่วนความลับ เพราะที่ผ่านมาการขอข้อมูลภาครัฐจะอ้างว่า เป็นข้อมูลลับทั้งหมด ทั้งที่บางเรื่องไม่ใช่ความลับแต่อย่างใด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้