วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัว "เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัว "เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง"

  • Share:

เรือกำจัดลูกน้ำ รศ.ดร.วีรพงษ์ แพรสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา แถลงผลงานวิจัยเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รศ.ดร.วีรพงษ์ แพรสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงผลงานวิจัยเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก (ULTRASONIC TRANSDUCER TO ELIMINATE MOSQUITO LARVAE) ในย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการกำจัดลูกน้ำยุงได้สำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดยมี รศ.เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา หน.สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ชโรธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม

รศ.ดร. วีรพงษ์ เปิดเผยว่า การเปิดตัวผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับสังคม ด้วยการวิจัยคลื่นอัลตร้าโซนิก ในย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการกำจัดลูกน้ำยุงได้สำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งประสบความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯถวายแด่ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 ที่ผ่านมา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยภายในวังสระปทุม ถือเป็นอีกผลงานวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง มหาวิทยาลัยได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนธานี โทรศัพท์ 0-4422-4825.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้