วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัว "มหาวิทยาลัยประชาชน" ออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อให้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปี 2561 ธนาคารฯจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง เพื่อนำร่อง โครงการ มหาวิทยาลัยประชาชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหลังจากนั้นจะขยายโครงการไปร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 20 แห่ง โดยโครงการดังกล่าว ธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนทางด้านอาหารกลางวัน และค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่มหาวิทยาลัย ขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะนำหลักสูตรการฝึกอมรมและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง ไปอบรมประชาชนที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคต

“ธนาคารมีประชาชนลงทะเบียนในโครงการขอรับสวัสดิการจากรัฐ 3 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาทต่อปี หรือหากมีรายได้มากกว่านี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม ธนาคารก็จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนการประกอบการอาชีพให้”.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปี 2561 ธนาคารฯจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง เพื่อนำร่อง โครงการ มหาวิทยาลัยประชาชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง... 21 พ.ย. 2560 08:38 21 พ.ย. 2560 08:38 ไทยรัฐ