วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนศูนย์เยาวชน เป็นศูนย์นันทนาการ

ภาพจาก google map

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กทม.เตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาศูนย์เยาวชนทั้ง 36 แห่ง รวมถึงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์กีฬาอีก 12 แห่ง ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์นันทนาการ 3 วัย ครอบคลุมกลุ่มทั้งคนทำงาน ผู้สูงอายุ และเยาวชน นอกจากนี้ ในอนาคต กทม.มีแนวคิดให้โรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด กทม.เข้ามาสอนฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้เขาเหล่านี้สามารถให้ความรู้แก่เยาวชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้ามาใช้บริการอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มนำร่องที่ศูนย์เยาวชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ให้เป็นศูนย์นันทนาการ 3 วัย ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดย คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ต.ค. ปี 2561.

ในอนาคต กทม.มีแนวคิดให้โรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด กทม.เข้ามาสอนฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้เขาเหล่านี้สามารถให้ความรู้แก่เยาวชน 21 พ.ย. 2560 00:56 21 พ.ย. 2560 04:04 ไทยรัฐ