วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลื้มบัณฑิตนักปฏิบัติ

ปลื้มบัณฑิตนักปฏิบัติ

  • Share:

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่ มทร.ธัญบุรี ได้ปรับปรุงยกร่างหลักสูตรตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น ในปีหน้าจะมีนักศึกษาที่เป็นดอกผลจากการปรับปรุงยกร่างหลักสูตรจบการศึกษาออกสู่ตลาด

โดยก่อนจบออกไปมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะให้นักศึกษาได้ทดสอบ 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มสมรรถนะพื้นฐานในวิชาชีพในสาขาที่เรียน

2. กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต ที่นักศึกษาต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดสำหรับอาชีพในอนาคต เช่น นักศึกษาบัญชี การตลาด อาจลงทะเบียนเรียนการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น และ

3. กลุ่มสมรรถนะด้าน Soft Skill ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ มีอยู่ 4 ระดับ อาทิ TOEIC, TOEFL, RT TEP และ Tell Me More เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้