วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.เชือด 'สมบัติ อุทัยสาง' รวยผิดปกติ แจงที่มาทรัพย์ 91 ล้าน ไม่ได้

ป.ป.ช.มีมติชี้มูล "สมบัติ อุทัยสาง" ครั้งนั่งเก้าอี้ "รมช.มท.-ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที" ร่ำรวยผิดปกติ เหตุชี้แจงที่มาทรัพย์สิน 91 ล้าน ไม่ได้ พร้อมส่ง อสส.ฟ้องยึดทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยกว่า 108 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า นายสมบัติ อุทัยสาง อดีต รมช.มหาดไทย และอดีตที่ปรึกษา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพย์สินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบ รวมมูลค่า 108,574,356.23 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ตามมาตรา 80 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมติให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า จากการที่คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ทำการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้น ฟังได้ว่าเงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาคอนแวนต์ และสาขาพุทธมณฑล ในนามของ นางสุจิวรรณ อุทัยสาง คู่สมรสและบุตร 3 คน ที่นายสมบัติไม่ได้แสดงไว้ในการยื่นบัญชีกรณีต่างๆ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 4 พ.ย.2547 จำนวน 106,291,109 บาท โดยในจำนวนดังกล่าวนายสมบัติสามารถพิสูจน์การได้มาของเงินฝากธนาคารดังกล่าวว่า ได้มาโดยชอบตามวิถีทางปกติ จำนวน 15,000,000 บาท ดังนั้นเมื่อนำจำนวนเงินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบ จำนวน 91,291,109 บาท รวมกับดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นดอกผลทางนิตินัยของเงินฝากดังกล่าวอีกจำนวน 17,283,247 บาท มารวมคำนวณแล้วเห็นว่านายสมบัติมีทรัพย์สินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบ รวมมูลค่า 108,574,356.23 บาท

ป.ป.ช.มีมติชี้มูล "สมบัติ อุทัยสาง" ครั้งนั่งเก้าอี้ "รมช.มท.-ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที" ร่ำรวยผิดปกติ เหตุชี้แจงที่มาทรัพย์สิน 91 ล้าน ไม่ได้ พร้อมส่ง อสส.ฟ้องยึดทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยกว่า 108 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน 20 พ.ย. 2560 16:25 20 พ.ย. 2560 16:34 ไทยรัฐ