วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เอนก' โว 5 ปี ปฏิรูปเห็นผล 'นิกร' หวั่นแก้ ก.ม.ลูกพรรคเลื่อนเลือกตั้ง

"เอนก" มั่นใจ 5 ปีปฏิรูปการเมืองเห็นผล เชิญ "นิกร" ถกรายแรกให้ความเห็นปฏิรูปการเมือง หวั่นแก้ ก.ม.ลูกพรรคการเมืองทำเลื่อนเลือกตั้ง ดักคอหากรีเซตทำผิดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60 ที่สภาพัฒนาการการเมือง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นประธานการประชุม โดยมีการเชิญนักการเมืองมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง ซึ่งมีการเชิญ นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา มาให้ความเห็นเป็นรายแรก

โดยก่อนการประชุม นายเอนก กล่าวว่า การเชิญนักการเมืองมาเพราะไม่ใช่คนที่ต้องทำตามแผน แต่วันข้างหน้าจะเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง การปฏิรูปการเมืองไม่ได้สิ้นสุดแค่วันเลือกตั้ง โดยการปฏิรูปการเมืองร่างแรกคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือน ธ.ค.หลังจากนั้นจะส่งให้กับคณะกรรมการปฏิรูปทุกชุดให้พิจารณาว่าเนื้อหาขัดกับแผนปฏิรูปด้านอื่นหรือไม่ แล้วจะนำมาปรับก่อนส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯ ครม.และสภาฯพิจารณา ทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในเดือน เม.ย.ส่วนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามแผนจะเขียนผูกมัดให้หน่วยราชการ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ในการติดตามว่าหน่วยงานของรัฐทำตามแผนหรือไม่ หากไม่ทำอาจจะต้องถูกลงโทษ เชื่อว่า 5 ปีจะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม หลายเรื่องอาจใช้เวลาในการปฏิรูป เราอยากทำให้การเลือกตั้งครั้งแรกของรัฐธรรมนูญ 60 เป็นการเลือกตั้งเพี่อปฏิรูปการเมือง

ด้าน นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า จะหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ว่าการปฏิบัติตามแผนตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องทำภายใน 5 ปี ซึ่ง 5 ปีนี้เป็น 5 ปีของการเปลี่ยนผ่าน แต่การเมืองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจาก 5 ปี การจะนับความสัมฤทธิ์ตามแผนจะนับอย่างไร รวมทั้ง 5 ประเด็นปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง เป็นเป้าหมายที่เพียงพอต่อการปฏิรูปหรือไม่ ตนมองว่ายังไม่พอ ส่วนเรื่องการทำงานควรทำเรื่องใดก่อนต้องหารือกัน เช่น การเลือกตั้งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือรัฐธรรมาธิปไตย ตนเห็นว่าควรให้สำคัญกับประชาชนมีส่วนร่วมก่อน จะทำให้เกิดการเลือกตั้งสุจริต ไม่ซื้อเสียง เรื่องปรองดองควรทำก่อนการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองวางกรอบไว้ประกอบด้วยประเด็นในการปฏิรูป 5 เรื่อง คือ 1.การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 2.การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.กลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 5.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ นายนิกร ยังกล่าวถึงเรื่องการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้มีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งตนไม่อยากให้มีการแก้ เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในกฎหมาย 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ขณะนี้เหลือ 2 ฉบับที่อยู่ในชั้นการพิจารณา หากแก้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง จะหมายความว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เสร็จ 1 ฉบับ มีความเป็นไปได้ที่ทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป ดังนั้นปลดล็อกช้าหรือเร็วมีผลต่อพรรคการเมือง

เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ที่ คสช.อาจจะให้มีการรีเซตสมาชิกพรรค นายนิกร กล่าวว่า เรื่องรีเซตเคยคุยกันแล้วตอนร่างกฎหมาย ว่าสมาชิกพรรคไม่ได้มีความผิด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรีเซต เพราะถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งก็เห็นตรงกันหมดทุกฝ่าย แล้วมาวันนี้จะย้อนไปตรงนั้นทำไม แล้วถ้าทำก็จะเป็นเรื่องที่ผิดรัฐธรรมนูญ

"เอนก" มั่นใจ 5 ปีปฏิรูปการเมืองเห็นผล เชิญ "นิกร" ถกรายแรกให้ความเห็นปฏิรูปการเมือง หวั่นแก้ ก.ม.ลูกพรรคการเมืองทำเลื่อนเลือกตั้ง ดักคอหากรีเซตทำผิดรัฐธรรมนูญ 20 พ.ย. 2560 15:26 20 พ.ย. 2560 16:39 ไทยรัฐ