วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ลานสรวง...ข่วงศิลป์” อัตลักษณ์ล้านนา

จากอดีตภูมิปัญญาในแผ่นดินล้านนาที่เคยล้ำค่า แต่ปัจจุบันกำลังใกล้สูญหายไปกับกาลเวลา...!

วันนี้ ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี ผอ.สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สืบสานงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเตรียมจัดกิจกรรม “ลานสรวง...ข่วงศิลป์” ให้ยังมีลมหายใจ ต่อชีวิตไปอีกเป็นปีที่ 12

ในรูปแบบถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา ผลงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสล่า เพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนช่วยทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของปู่ย่าตายายให้คงอยู่

ผศ.วิลาวัณย์กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานจัดให้มีฐานเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้สืบทอด เช่น ฐานปั้นดิน, ฐานดุนโลหะ, ฐานต้องฉลุกระดาษสา, ฐานไม้ประดิษฐ์, ฐานประดิษฐ์ว่าว, ฐานวาดภาพบนพัด และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภาพสีน้ำ, ละครหุ่นมือ, สาธิตประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงา, ตุ๊กตาหุ่นสาย รวมถึงการจัดหมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เครื่องสักการะล้านนา ฯลฯ

แต่ละปีที่จัดมาจึงดึงดูดผู้สนใจทั้งเยาวชน ประชาชน และชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมที่บอกไว้นี้เพิ่มขึ้น เกิดเป็นพลังศรัทธาในภูมิปัญญาคนรุ่นเก่า ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปจากยุคสมัยใหม่ให้นำกลับมาใช้อีกครั้ง

เป็นความสำเร็จในการกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจ และเกิดความรักและหวงแหนมากขึ้น

นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงชื่องานนี้ ไม่ใช่พิธีกรรมบวงสรวง แต่ “ลานสรวง” หมายถึง ร่วมใจจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เสมือนอยู่บนสรวงสวรรค์

ส่วน “ข่วงศิลป์” เป็นการเปรียบการนำหรือจัดแสดงกิจกรรมถ่ายทอดสู่ลูกหลานบนข่วง หรือ “ลาน”

เพราะหากไม่ทำให้รับรู้หรือสืบสาน อาจสุ่มเสี่ยงสูญหายไป หรือไม่มีใครรู้จักในเวลาอันใกล้นี้...!

อินสม ปัญญาโสภา

จากอดีตภูมิปัญญาในแผ่นดินล้านนาที่เคยล้ำค่า แต่ปัจจุบันกำลังใกล้สูญหายไปกับกาลเวลา...! 20 พ.ย. 2560 14:15 20 พ.ย. 2560 14:35 ไทยรัฐ