วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อตำรวจและครอบครัว

โดย สหบาท

มรดกอันล้ำค่าของอดีตอธิบดีตำรวจผู้ล่วงลับ

พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา ก่อตั้ง มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ตอบแทนคุณประโยชน์แก่ตำรวจที่เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ตั้งแต่ปี 2548 มูลนิธิได้จัดพิธี “มอบโล่เกียรติยศ” แก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบ และมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและตำรวจผู้ที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บรรดาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ปี 2560 นี้ คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ เมื่อวันก่อน

รางวัลประเภท โล่เกียรติยศ (ระดับชั้นสัญญาบัตร) ได้แก่ พ.ต.ต.วริศร มัจฉา สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ระดับชั้นประทวน) ประกอบด้วย ส.ต.ท.อภิเชษฐ์ บุญจาริยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ด.ต.สุนทร สติยศ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. ส.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ นุ้ยมาก ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านพันวาล กก.ตชด.41 บช.ตชด.

นอกจากนี้ ยังประกาศเกียรติยศแก่ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น แก่ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ทำคดีฆ่ายกครัว 8 ศพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ประกาศเกียรติยศ สดุดีวีรกรรม ด.ต.อนิรุทธ จันทะวงษ์ ตำรวจชุดอีโอดีพลีชีพจากเหตุการณ์กู้ระเบิดในพื้นที่

ก่อนมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และครอบครัวผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 167 ราย

พร้อมให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ คัดเลือกจากผู้มีผลการเรียนดีเด่นเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบได้อันดับที่ 1-10 ทุนละ 500,000 บาทต่อปี จำนวน 3 ทุน

สานเจตนารมณ์ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตประธานมูลนิธิ ในวันที่ไม่มีเจ้าตัวแล้ว.

สหบาท

มรดกอันล้ำค่าของอดีตอธิบดีตำรวจผู้ล่วงลับ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา ก่อตั้ง มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีวัตถุประสงค์ตอบแทนคุณประโยชน์แก่ตำรวจที่เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 20 พ.ย. 2560 11:33 20 พ.ย. 2560 14:31 ไทยรัฐ