วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คําสั่ง ‘คุมเข้ม’ พระใช้โซเชียล เล่นไลน์-เฟซ

เจ้าคณะ กทม.แจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขต และเจ้าอาวาสวัดใน กทม.คุมเข้มพระ-เณร เล่นอินเตอร์เน็ต-ไลน์-เฟซบุ๊กให้เหมาะสมกับสมณสารูป ถูกกาลเทศะเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน กราบไหว้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ

จากกรณียังคงมีภาพพระภิกษุสามเณรใช้สื่อโซเชียล ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ โพสต์ภาพแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ย.ว่า พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ แจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียลต่างๆว่า มีพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามพระธรรมวินัยในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อผู้ที่พบเห็น หรือผู้ที่ได้รับข่าวสารเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเคารพศรัทธา และนับถือกราบไหว้พระสงฆ์ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เจ้าคณะกรุงเทพฯ จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขตได้แจ้งให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในเขตปกครอง ได้ควบคุมตักเตือน สอดส่อง ดูแล กวดขันพระภิกษุสามเณรให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การไลฟ์สด (ถ่ายทอดสด) การโพสต์ การส่งภาพ ในเฟซบุ๊ก และไลน์ต่างๆ ให้อยู่ในสมณสารูป เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การออกคำสั่งดังกล่าวของเจ้าคณะกรุงเทพฯ เพื่อควบคุมพฤติกรรมพระภิกษุสาม เณรในเขตปกครอง ถือเป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าคณะกรุงเทพฯได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ แล้วครั้งหนึ่ง โดยขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้สอดส่องดูแลการโฆษณา การจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูป ทางสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน และเนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งทุกวัดในเขตปกครอง ไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคลและเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถ หรืออุโบสถ

เจ้าคณะ กทม.แจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขต และเจ้าอาวาสวัดใน กทม.คุมเข้มพระ-เณร เล่นอินเตอร์เน็ต-ไลน์-เฟซบุ๊กให้เหมาะสมกับสมณสารูป ถูกกาลเทศะเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน กราบไหว้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ 20 พ.ย. 2560 01:31 20 พ.ย. 2560 04:12 ไทยรัฐ