วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


หยุดความรุนแรง บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย

การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีอย่างจริงจังทั่วโลก เริ่มในปี 2524 ประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จากเดิมมีเพียง 7 ประเทศ จากทั้งหมด 173 ประเทศทั่วโลก ภายในระยะเวลา 25 ปี ได้เพิ่มเป็น 127 ประเทศ รวมทั้งประเทศ ไทย ปัจจุบันความรุนแรงต่อเพศหญิงในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 44% ของผู้หญิงที่แจ้งว่าถูกทำร้าย โดยผู้กระทำมักเป็นสามี หรือคู่สมรส ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในรอบปี 2559 ของ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) ทำให้ต้องการกระตุ้นสังคมให้ได้รับรู้ถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ที่มาจากคนใกล้ชิดในครอบครัว จึงร่วมกับ เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย จัดแคมเปญรณรงค์ในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลในวันที่ 25 พฤศจิกายน ภายใต้แนวคิด “บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย” ต้องการปลุกกระแสสังคม “#ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง”

สำหรับแคมเปญนี้ได้จัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณาชุด “บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายผ่านกีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมที่ผู้ชายชื่นชอบ โดยต้องการสื่อสารว่า ผู้ชายต้องล้อมกรอบความรุนแรงด้วยเชือกเส้นหนา 3 เส้นบนสังเวียนมวย ที่มีกติกา และอย่านำความรุนแรงกลับไปที่บ้าน ในขณะที่ผู้หญิงเองเมื่อถูกกระทำความรุนแรงจะต้องกล้าลุกออกมาสื่อสารกับสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุดคือ การปลูกฝังทัศนคติความเท่าเทียม และการเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้กับทุกคนในสังคม ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ไปจนถึงทุกภาคส่วน ว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และไม่ใช่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคล แต่เป็นประเด็นปัญหาระดับมนุษยชาติที่สั่นสะเทือนทุกมิติระดับโลก และทุกคนล้วนมีส่วนในการยุติปัญหาความรุนแรง โดยสามารถชมภาพยนตร์ดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/iiVRFW หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมาร่วมกันชูป้าย “บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายไม่ทําร้ายผู้หญิง” โพสต์ ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมกับติดแฮชแท็ก #ผู้ชายไม่ทําร้ายผู้หญิง ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้กันอย่างพร้อมเพียง “เพราะเราคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก”

นอกจากการทำร้ายร่างกายจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวแล้ว “คำพูด” ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้อีกด้วย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สำรวจความคิดเห็นถึงคำพูดอะไรที่ไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัวมากที่สุด 10 คำ ซึ่งได้แก่ 1.ไปตายซะ 2.คำด่า (เลว/ชั่ว) 3.แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4.ตัวปัญหา 5.ดูลูกบ้านอื่นบ้างสิ 6.น่ารำคาญ 7.ตัวซวย 8.น่าเบื่อ 9.ไม่ต้องมายุ่ง 10.เชื้อพ่อเชื้อแม่มันแรง ส่วนคำพูดดีๆ หรือมธุรสวาจาที่ทุกคนอยากได้ยิน คือ 1.เหนื่อยไหม 2.รักนะ 3.มีอะไรให้ช่วยไหม 4.คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5.ไม่เป็นไรนะ 6.สู้ๆนะ 7.ทำได้อยู่แล้ว 8.คิดถึงนะ 9.ขอบคุณนะ และ 10.ขอโทษนะ.

การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีอย่างจริงจังทั่วโลก เริ่มในปี 2524 ประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จากเดิมมีเพียง 7 ประเทศ จากทั้งหมด 173 ประเทศทั่วโลก ภายในระยะเวลา 25 ปี ได้เพิ่มเป็น 127 ประเทศ... 19 พ.ย. 2560 16:00 19 พ.ย. 2560 16:01 ไทยรัฐ