วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุดประกายสร้างสังคมน่าอยู่ ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงาน Kidding ของเล่นจากไม้ไอติม. - ถังทิ้งเข็มฉีดยา. - ขาเทียมปรับเปลี่ยนได้.

กระตุ้นจิตสำนึกใส่ ใจสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของศูนย์การค้าดังย่านสยาม ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยาม ดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จัด “ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3” ภายใต้แนวคิด “Better is your life” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลรางวัลชนะเลิศ Gold Award ประเภทผู้ประกอบการ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ ผลงาน “ICOSA LAMP” โคมไฟระบบ modular ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกรูปสามเหลี่ยมต่อเป็นรูปทรงต่างๆโดยใช้หนังยางเป็นตัวรัดเข้าด้วยกัน จากบริษัท นิว อาไรวา จำกัด, หัวข้อ บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว ได้แก่ ผลงาน “ถุงเก็บนมแม่ซันมัม พรีเมียม” จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร ได้แก่ ผลงาน “Knock Down Pallet” จากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) พาเลตพลาสติกเสริมแรงด้วยเหล็ก ใช้ในธุรกิจคลังสินค้า ห้องเย็น ฯลฯ สามารถถอดชิ้นส่วนที่เสียหายออกได้ แทนการกำจัดทิ้งทั้งพาเลต, หัวข้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุข-อนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ผลงาน “ถุงเก็บตัวอย่างปัสสาวะ” จากบริษัท ทาน- ตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ ผลิต ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ แก่ผลงาน “Eco-Board” จากบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ทำจากพลาสติก อะลูมิเนียมฟอยล์ ช่วยลดปริมาณขยะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดีกว่า ทั้งหมดจะได้รับโล่รางวัล พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด “Asean Plastics Awards” โดย ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2561

ส่วนรางวัล Gold Award ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผลงาน Kidding ของเล่นจากไม้ไอติม ของ ตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล นักศึกษาปี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รางวัล Silver Award ได้แก่ ผลงาน First Step ขาเทียมปรับเปลี่ยนได้ ของ วิรัชยา สุวรรณไตรย์ จากคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี.