วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จุดประกายสร้างสังคมน่าอยู่ ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดประกายสร้างสังคมน่าอยู่ ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • Share:

ผลงาน Kidding ของเล่นจากไม้ไอติม. - ถังทิ้งเข็มฉีดยา. - ขาเทียมปรับเปลี่ยนได้.

กระตุ้นจิตสำนึกใส่ ใจสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของศูนย์การค้าดังย่านสยาม ได้แก่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยาม ดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย, สถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จัด “ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3” ภายใต้แนวคิด “Better is your life” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สองผู้จัดงานคนสำคัญ ชนิสา แก้วเรือน, สุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ร่วมยินดีกับผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ.

ผลรางวัลชนะเลิศ Gold Award ประเภทผู้ประกอบการ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ ผลงาน “ICOSA LAMP” โคมไฟระบบ modular ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกรูปสามเหลี่ยมต่อเป็นรูปทรงต่างๆโดยใช้หนังยางเป็นตัวรัดเข้าด้วยกัน จากบริษัท นิว อาไรวา จำกัด, หัวข้อ บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว ได้แก่ ผลงาน “ถุงเก็บนมแม่ซันมัม พรีเมียม” จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร ได้แก่ ผลงาน “Knock Down Pallet” จากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) พาเลตพลาสติกเสริมแรงด้วยเหล็ก ใช้ในธุรกิจคลังสินค้า ห้องเย็น ฯลฯ สามารถถอดชิ้นส่วนที่เสียหายออกได้ แทนการกำจัดทิ้งทั้งพาเลต, หัวข้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุข-อนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ผลงาน “ถุงเก็บตัวอย่างปัสสาวะ” จากบริษัท ทาน- ตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ ผลิต ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ แก่ผลงาน “Eco-Board” จากบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ทำจากพลาสติก อะลูมิเนียมฟอยล์ ช่วยลดปริมาณขยะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดีกว่า ทั้งหมดจะได้รับโล่รางวัล พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด “Asean Plastics Awards” โดย ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2561

ถุงเก็บนมแม่.
โคมไฟ ICOSA.
Knock Down Pallet.

ส่วนรางวัล Gold Award ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผลงาน Kidding ของเล่นจากไม้ไอติม ของ ตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล นักศึกษาปี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รางวัล Silver Award ได้แก่ ผลงาน First Step ขาเทียมปรับเปลี่ยนได้ ของ วิรัชยา สุวรรณไตรย์ จากคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี.



คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้