วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มนุษย์กลุ่มแรกในอเมริกาอาจมาทางเรือ

Credit : (c) J. YOU AND N. CARY Science (2017). DOI : 10.1126/science.aao 5473

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักมานุษยวิทยาจากหลายสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอมุมมองใหม่ของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เผยว่ามีหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มาถึงดินแดนแห่งเสรีภาพโดยน่าจะใช้เรือเดินทางมา ซึ่งหักล้างทฤษฎีเดิมๆที่เชื่อมากว่า 100 ปีว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่มาถึงคือชาวโคลวิส (Clovis) โดยเดินตามทางน้ำแข็งผ่านช่องแคบแบริ่งขณะที่ระดับน้ำทะเลต่ำมาก เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเมื่อ 13,500 ปีก่อน

แต่หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว บ่งชี้ว่ามีผู้คนอาศัยในแผ่นดินส่วนหนึ่งของอเมริกามานานก่อนที่ชาวโคลวิสจะเข้ามา ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆ นอกทวีปเอเชียและบริเวณชายฝั่งทางเหนือและใต้ของอเมริกาหรือไกลไปทางใต้บริเวณประเทศชิลี เมื่อราว 14,000-18,000 ปีก่อน ทั้งยังพบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือเมื่อ 16,000 ปีที่แล้ว

นักมานุษยวิทยาได้วิเคราะห์จากป่าสาหร่ายทะเลที่เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์นอกชายฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งเหมาะต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนท้องทะเล เป็นไปได้ว่ามนุษย์โบราณที่เดินทางในยุคแรกๆ จะอาศัยอยู่บนพื้นดินซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้กลายเป็นทะเลไปแล้ว เนื่องจากระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวจุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าเพิ่มเติมถึงการย้ายถิ่นของมนุษย์ไปยังอเมริกา โดยเฉพาะบริเวณนอกชายฝั่งที่พวกเขาน่าจะอาศัยอยู่เมื่อครั้งอดีต.

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักมานุษยวิทยาจากหลายสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอมุมมองใหม่ของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เผยว่ามีหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่า... 19 พ.ย. 2560 15:51 19 พ.ย. 2560 15:51 ไทยรัฐ