วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิดชูต้นกล้าจิตอาสา

โดย สหบาท

(พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ศปทส.ตร.

ขับเคลื่อนโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน” ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่มี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการ ศปทส.ตร ได้ 2 ปีเศษ

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกและเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานราชการเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้

ระดม “จิตอาสา” ลงฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลายให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนด้านกำลังพลและงบประมาณทำกิจกรรมจนลุล่วงเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนในพื้นที่ มี คณะที่ปรึกษาของ ศปทส.ตร. ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่หวังสิ่งใด

สร้างต้นกล้าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า พวกเขาทำคุณ– ประโยชน์ต่อประเทศจึงสมควร ยกย่องเชิดชูความดี ด้วยการมอบ ประกาศนียบัตรกับเข็ม CSR ของโครงการแก่ คณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร.

ประกอบด้วย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ นายธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ นายสุทิน บัวตูม ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร นายมงคล นฤนาทดำรงค์ นายชัยยุทธ สินสูงสุด นายเสกสรร หงษ์กิตติยานนท์ นายฉัตรพล เจียมวิจิตร นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล นายคมสรรค์ วิจิตรวิกรม นายวิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์กุล นายทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม นายสมเกียรติ ละเลิศ นายกรัณ เสริมพรวิวัฒน์

นายหฤทย์ เสริมพรวิวัฒน์ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี นายโชติกร ปัญจทรัพย์ นายนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์ นายเอกพร โฆษะครรชิต นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ นายสมชาย ศักดิ์ศิริเวทย์กุล นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิ นายประวุฒิ กาญจนวัฒน์ นายวิสิทธิ์พล ตันเรืองศรี นายศิริชัย เทนอุทัย นายนิตินัย ปัญญาภลโชค นายเพียรไกร อัศวโภคา นายประยูร วงศ์ชื่น นายจิระพัฒน์ ทรงวาณิชย์

มี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศปทส.ตร.เป็นประธานพิธีมอบเพื่อยกเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและส่วนรวมไปเมื่อวันก่อน

ตอบแทนความเสียสละตลอดมา.

สหบาท

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ศปทส.ตร. ขับเคลื่อนโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน” ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่มี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ... 19 พ.ย. 2560 11:40 19 พ.ย. 2560 15:18 ไทยรัฐ