วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผย ปชช.ชี้ คสช.ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่หนุนพรรคการเมือง

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ 6 คำถามนายกฯ เผยจำเป็นต้องมีพรรคการเมือง-นักการเมืองใหม่ๆ เป็นทางเลือกประชาชน ระบุ คสช.ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่หนุนพรรคใด ด้านผลงาน 3 ปี พอเห็นบ้างช่วงแรก แต่ระยะหลังไม่มี

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.60 ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตั้งคำถาม 6 ข้อ เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองไทยให้ประชาชนตอบ นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่นายกฯ ได้ตั้งคำถามถึงประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นคำถามดังกล่าว "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,043 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. สรุปผลได้ดังนี้ คำถามที่ 1 วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่? ร้อยละ 41.33% ระบุว่า จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ และนักการเมืองใหม่ๆ ร้อยละ 21.48% ระบุว่า คนรุ่นใหม่จะมีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ ทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 14.84% ระบุว่า ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ขอให้เป็นคนดี ไม่โกงกิน

คำถามที่ 2 การที่ คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใด ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ คสช.ใช่หรือไม่ ร้อยละ 34.91% ระบุว่า คสช.ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่ควรสนับสนุนพรรคใด ร้อยละ 31.94% ระบุว่า คสช.สามารถสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ ส่วนร้อยละ 21.70% ระบุว่า เป็นสิทธิ์ของ คสช.แต่ไม่ควรแทรกแซงเรื่องทางการเมือง

คำถามที่ 3 สิ่งที่ คสช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ ร้อยละ 30.99% ระบุว่า พอเห็นบ้าง ดีขึ้นเรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ร้อยละ 22.52% ระบุว่า ในช่วงปีแรกๆ ดี แต่ระยะหลังไม่ค่อยเห็นผลงาน ร้อยละ 19.32% ระบุว่า มีความก้าวหน้า มีผลงานเป็นบางเรื่อง คำถามที่ 4 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาล ในวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? ร้อยละ 53.83% ระบุว่า ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน สถานการณ์บ้านเมืองต่างกัน ร้อยละ 25.34% ระบุว่า ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบกันได้ มีหน้าที่บริหารประเทศเหมือนกัน ร้อยละ 9.23% ระบุว่า ควรนำข้อเสียจากอดีตมาเป็นบทเรียนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

คำถามที่ 5 รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่? ร้อยละ 64.26% ระบุว่า ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน ร้อยละ 17.82% ระบุว่า เห็นผลในการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ส่วนร้อยละ 9.37% ระบุว่า การเมืองไทยเน้นระบบอุปถัมภ์ พวกพ้อง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

คำถามที่ 6 เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว คอยด่า คสช., รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ เป็นเพราะอะไร ร้อยละ 30.11% ระบุว่า เป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ ร้อยละ 26.64% ระบุว่านักการเมืองเสียประโยชน์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนร้อยละ 20.67% ระบุว่า รัฐบาลบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ผลงานไม่ชัดเจน

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ 6 คำถามนายกฯ เผยจำเป็นต้องมีพรรคการเมือง-นักการเมืองใหม่ๆ เป็นทางเลือกประชาชน ระบุ คสช.ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่หนุนพรรคใด ด้านผลงาน 3 ปี พอเห็นบ้างช่วงแรก แต่ระยะหลังไม่มี 19 พ.ย. 2560 10:42 19 พ.ย. 2560 11:15 ไทยรัฐ