วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.เผยรัฐเร่งแก้ ก.ม.ท้องถิ่น 6 ฉบับ สอดคล้อง รธน.ก่อน ลต.ท้องถิ่น

อธิบดี สถ.เผยรัฐบาลเร่งแก้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ ให้สอดคล้อง รธน.2560 ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น คาดใช้เวลา 4-6 เดือน ประเดิมเลือกตั้ง อบจ.ก่อน ขอสมาชิก อบจ.แข่งขันกันแบบนักกีฬา รู้แพ้-รู้ชนะตามกฎกติกา พร้อมย้ำ อบจ.ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยกล่าวขอบคุณนายกสมาคม นายอนุวัตร วงษ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และเจ้าภาพ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตลอดจนสมาชิก อบจ.ทุกจังหวัด ที่พร้อมใจกันมาประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในระหว่างฝ่ายบริหารสภา พนักงานในจังหวัดเดียวกัน และระหว่างจังหวัดด้วย

นายสุทธิพงษ์ ขอให้ทุก อบจ.รักและเชื่อมั่นว่ากรม สถ.และ อบจ.ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มีปัญหามีคำแนะนำ สามารถเสนอแนะและพูดคุยกันได้เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ที่สำคัญในโอกาสที่รัฐบาล และ คสช.จะจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรท้องถิ่นในเร็วๆ นี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันตระหนักและแข่งขันกันเฉกเช่นนักกีฬา คือ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้กันและกัน เสร็จเลือกตั้งแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนกันได้ พูดคุยแนะนำกันได้ เพื่อให้สังคมไทยมีความรักความสามัคคีกัน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและความมั่นคงของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

อธิบดี สถ. ขอร้องให้ทุกจังหวัดได้ช่วยนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการดูแลพี่น้องประชาชนให้นิยมไทยใช้ผ้าไทย และที่สำคัญได้ย้ำเตือนให้ อบจ.ในฐานะพี่ใหญ่ได้เป็นผู้นำในการกระตุ้นให้ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างกว้าง คือ ช่วยทุกเรื่องที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ยึดแนวของเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินการ กล่าวคือจัดตั้งศูนย์ และดำเนินการสำรวจหาข้อมูลผู้เดือดร้อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และหาทางช่วยเหลือ กรณีใดที่ช่วยไม่ได้ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

"ที่ผ่านมามักมีการเสนอเรื่องความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นเรื่องดี คือคนในสังคมก็ตื่นตัวไปช่วยเหลือกัน แต่ไม่ดีมากๆ คือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ยาวนานกว่าที่สื่อมวลชนจะรู้ข่าว และก็รู้ไม่หมดทุกกรณี แต่ถ้าทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน และช่วยกันสำรวจตรวจหาเราจะทราบว่าในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยมีคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่แห่งใดบ้าง" นายสุทธิพงษ์กล่าว

มีรายงานว่า ช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซักถาม ซึ่งผู้เข้าสัมมนาทั้งหมดต่างซักถามถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไร เลือกตั้งพร้อมกันทุกรูปแบบหรือไม่ เมื่ออธิบดี สถ.ยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว และจากการประชุมเมื่อวานนี้กับท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม คาดว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นเร็วภายใน 4-6 เดือนตามที่สังเกตจากการที่ท่านรองนายกฯ โดยประมาณการว่าจะแก้กฎหมายให้เสร็จภายใน 3 เดือน และการเลือกตั้งน่าจะไม่เลือกทุกประเภทพร้อมกัน โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน ซึ่งสมาชิกต่างตบมือแสดงความยินดี จนถูกอธิบดี สถ.แซวว่า นึกว่าเคืองเพราะยังอยากรักษาการต่อ

อธิบดี สถ.เผยรัฐบาลเร่งแก้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ ให้สอดคล้อง รธน.2560 ก่อนเลือกตั้งท้องถิ่น คาดใช้เวลา 4-6 เดือน ประเดิมเลือกตั้ง อบจ.ก่อน ขอสมาชิก อบจ.แข่งขันกันแบบนักกีฬา รู้แพ้-รู้ชนะตามกฎกติกา พร้อมย้ำ อบจ.ต้องบำบัดทุกข์ 19 พ.ย. 2560 10:16 19 พ.ย. 2560 10:58 ไทยรัฐ