วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยังไม่รู้ใครออกเงิน ขยายBTSตากสิน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขยายสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน (S6) ว่า ภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการหารือในเบื้องต้นถึงรูปแบบการก่อสร้าง การขยายสะพานสาทร และการขยายสถานีรถไฟฟ้า S6 รวมถึงแผนการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงที่มีการดำเนินงาน ส่วนรายละเอียดทั้งหมดคณะทำงานอยู่ระหว่างร่างแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่ ขั้นตอนประกวดราคาหาผู้รับจ้าง

อย่างไรก็ตาม กทม.โดยสำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้มีการหารือติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ขณะนี้ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปคือค่าใช้จ่ายในการขยายสะพานและสถานี S6 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้บริหาร กทม. มีความเห็นว่าบีทีเอสควรมีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย.

โดยเป็นการหารือในเบื้องต้นถึงรูปแบบการก่อสร้าง การขยายสะพานสาทร และการขยายสถานีรถไฟฟ้า S6 รวมถึงแผนการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงที่มีการดำเนินงาน 18 พ.ย. 2560 01:07 18 พ.ย. 2560 04:20 ไทยรัฐ