วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.ไฟเขียววัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี 60

แฟ้มภาพ

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบให้ พศ.ร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ดังนี้

1.ขอให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค.2560 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 ม.ค.2561 ตามความเหมาะสม

2. ขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น

3.ให้พศ.จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

4.ส่วนกลางให้วัด 9 วัดในเขตกรุงเทพฯ และพุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือก 9 วัดในกรุงเทพฯต่อไป

นายสมเกียรติกล่าวต่อว่า 5.ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

6.ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ 2 ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นประธาน.

ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 18 พ.ย. 2560 00:02 18 พ.ย. 2560 01:57 ไทยรัฐ