วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มส.ไฟเขียววัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี 60

มส.ไฟเขียววัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี 60

  • Share:

แฟ้มภาพ

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบให้ พศ.ร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ดังนี้

1.ขอให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค.2560 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 ม.ค.2561 ตามความเหมาะสม

2. ขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น

3.ให้พศ.จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

4.ส่วนกลางให้วัด 9 วัดในเขตกรุงเทพฯ และพุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือก 9 วัดในกรุงเทพฯต่อไป

นายสมเกียรติกล่าวต่อว่า 5.ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

6.ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ 2 ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นประธาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้