วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้วัย 30 เตรียมออมเงิน-รักษาสุขภาพก่อนสูงวัย

จี้วัย 30 เตรียมออมเงิน-รักษาสุขภาพก่อนสูงวัย

  • Share:

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงปาฐกถา ศ.ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ในหัวข้อ “ความผันผวนทางประชากรในยุคประเทศไทย 4.0” ในการประชุมวิชาการ “ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560” ตอนหนึ่งว่า โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ปี 2553 เรามีประชากร 64 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 13.2% หรือวัยแรงงาน 6 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และคาดว่าปี 2583 มีประชากร 64 ล้านคน มีผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 32.1% หรือวัยแรงงาน 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน สำหรับการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยนั้น ควรเริ่มตั้งแต่ประชากรอายุ 30 ปี โดยเตรียมทั้งเรื่องการออมเงิน การเตรียมสุขภาพให้ดี ออกกำลังกายตั้งแต่อายุ 30 ปี เพื่อที่เมื่ออายุ 60 ปีแล้วจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีเงินออมเพียงพอต่อการใช้ชีวิต คาดว่าต้องมีเงินเก็บ 7.2 ล้านบาท โดยออมเดือนละ 2,000 บาท เมื่อครบปีก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ก็จะเก็บได้ 2 ล้านบาท โดยรัฐควรหาวิธีเพิ่มเงินออมให้ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 จึงจะมีเงินออมเพียงพอ

ศ.ดร.เกื้อกล่าวด้วยว่า เด็กเกิดน้อยลง ทำให้โรงเรียนประถมมีเด็กเข้าเรียนน้อยลง ต้องปรับตัวโดยรวมกลุ่มนักเรียนแล้วให้ครูเคลื่อนย้ายเข้าไปสอน ขณะที่ต้องเพิ่มจำนวนครูสะเต็ม หรือครูสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ทั้งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ให้เรียนสายวิทย์ให้ได้ร้อยละ 50 สายสังคมร้อยละ 50 ตามเป้าของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แต่ตอนนี้เราเรียนสายสังคมมากถึงร้อยละ 70.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้