วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลฎีกาเลือก 'ฉัตรไชย' นั่ง กกต.คนเดียว ที่เหลือไม่ผ่าน รอสมัครรอบสอง

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เลือก "ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี" ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เข้าวิน กกต.แค่คนเดียว ที่เหลือไม่ผ่านเสียงกึ่งหนึ่ง รอเปิดรับสมัครใหม่สรรหา ที่ขาดอีก 1 คน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้พิพากษา 176 คน เพื่อประชุมลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน

ขณะที่ผลการลงมติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 บัญญัติไว้นั้น ปรากฏว่า นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ทั้งนี้สำหรับนายฉัตรไชยนั้น เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญด้วยอย่าง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

แต่เนื่องจากการลงมติเลือกนั้น ยังขาดผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. อีก 1 คนตามสัดส่วนที่ให้ที่ประชุมศาลฎีกาเลือกขึ้นมา 2 คน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นยังไม่ผ่านเกณฑ์ของที่ประชุม ดังนั้นจึงจะต้องเริ่มกระบวนการเปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็น กกต.อีกครั้ง พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อลงมติเลือกผู้สมัครใหม่ จากจำนวนที่ยังขาดอีก 1 คน.

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เลือก "ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี" ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เข้าวิน กกต.แค่คนเดียว ที่เหลือไม่ผ่านเสียงกึ่งหนึ่ง รอเปิดรับสมัครใหม่สรรหา ที่ขาดอีก 1 คน 17 พ.ย. 2560 18:55 17 พ.ย. 2560 19:26 ไทยรัฐ