วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มส.มีมติวัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.10 ทุกวันที่ 28 ของเดือน

มส.มีมติวัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.10 ทุกวันที่ 28 ของเดือน

  • Share:

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560 นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระบุว่า พศ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งว่า ตามที่มส.ได้มีมติให้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2560 เป็นต้นไป ดังนั้น พศ. จึงเห็นควรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 พ.ย.2560 เวลา 16.00 น. และวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. และจะมีการจัดพิธีดังกล่าวทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า โดยขอความเห็นชอบดำเนินการประกอบพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้ 1.ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพฯ ไปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามคู่มือประกอบพิธีมหามงคลที่มส.ได้จัดพิมพ์ถวายไว้แล้ว 3.ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมส. จัดปฏิบัติธรรม ในช่วงวันดังกล่าว แต่ละครั้งตามความเหมาะสม 4.ให้วัดทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ หลังจากทำวัตรสวดมนต์เย็น 5.มอบพระพรหมวชิรญาณ พระพรหมเมธี และพระพรหมมุนี เป็นผู้ประสานงาน ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่เจ้าคณะผู้ปกครองรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในส่วนกลาง 6.ให้ พศ.แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ ในการประกอบพิธี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้