วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

โดย หมัดเหล็ก
18 พ.ย. 2560 05:06 น.
  • Share:

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน ในฐานะประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 หรือ AMER 7 ว่าด้วยเรื่องความสำคัญของ การพัฒนาด้านการตลาดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งได้ข้อสรุปที่น่าสนใจคือ ในอนาคต เอเชีย จะเป็นจุดสำคัญของโลกในการ เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มั่นคง ทั้งเรื่องของ ราคาที่เหมาะสมและความเท่าเทียม การเจริญเติบโตของความต้องการและน้ำหนักทางด้านภูมิศาสตร์ของเอเชียจะช่วยลดความผันผวนในตลาดโลก และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกด้วย

การลงทุนร่วมกันทั้ง ด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของภูมิภาคอื่นในการสร้างความมั่นคงและการเข้าถึงพลังงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปสู่ตลาดพลังงานที่สุขภาพดีและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับการสนับสนุนจาก IEF เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานตามแต่ละเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมส่งเสริมความร่วมมือ การค้าและการลงทุนทั่วภูมิภาค ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีมาตรฐานที่ดีขึ้น การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงาน การเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บรรดารัฐมนตรีพลังงานเอเชียยังตระหนักถึง การลงทุนในภาคพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีก้าวกระโดด การบูรณาการด้านโครงข่ายด้านพลังงาน เป็นสัดส่วนของการเติบโตความต้องการและความสมดุลทางตลาดที่เริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย

ดังนั้น จึงได้ตกลงที่จะมีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานกันมากขึ้น โดยความร่วมมือใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศ รับประกันการลงทุนในพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์ ให้เกิดการส่งเสริมในตลาดพลังงานที่มีความบูรณาการและยืดหยุ่น

ที่ประชุมยังมีความเห็นให้เปิดตลาดรองรับเทคโนโลยีและแนวนโยบายการเปลี่ยนผ่านใหม่ๆควบคู่ไปกับการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาด นักลงทุนอุตสาหกรรมและสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีอยู่เดิม ข้อตกลงเวทีด้านธรรมาภิบาลในเอเชีย รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ในโครงการ G20 Energy Efficiency Leading Programme ซึ่งมีการประชุมที่ประเทศจีนไปเมื่อปี 2559 ตกลงที่จะเพิ่มการผลิตประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเอเชียและระดับโลก ที่จะมีการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งต่อไปที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศเจ้าภาพในปี 2562

การประชุม รมต.พลังงานเอเชียเป็นรูปแบบของการดำเนินนโยบายพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน จะเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคต ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากกว่าจะเป็นการแข่งขันหรือมุ่งแสวงหากำไรเท่านั้น แต่จะต้องมีการวางแผนด้านพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์กับชาวโลกมากที่สุด.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้