วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีมนักวิจัยอเมริกา ได้รับรางวัล ‘เจ้าฟ้า’

ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ทีมสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 ทั้งสาขาการแพทย์และสาขาการสาธารณสุข “หมอประสิทธิ์” ชี้โครงการที่ได้รับรางวัลฯ ช่วยสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล ในวันที่ 31 ม.ค.2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ที่ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560

นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ โดยปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น 45 ราย จาก 27 ประเทศ และคณะกรรมการ ได้พิจารณากลั่นกรอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานให้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข

ส่วน นพ.วิจารณ์กล่าวว่า ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากรางวัลทั้ง 2 สาขา มาจากประเทศเดียวกันคือสหรัฐอเมริกา โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ในสังกัดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และรหัสพันธุกรรมมนุษย์ ที่เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม ที่เคยเชื่อว่าไม่สามารถรักษาได้มาเป็นรักษาได้และได้มีการจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลสาธารณะ ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้แทนการจดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเฉพาะบุคคล นำมาสู่การค้นพบยีนส์ก่อโรคกว่า 1,800 ชนิด ก่อให้เกิดการพัฒนายาการรักษาโรค การตรวจคัดกรองได้ถึงต้นต่อของโรคที่แฝงอยู่ในยีนส์ของมนุษย์ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯติดตามผลมาถึง 17 ปี จนพบแนวโน้มการขยายผลใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเริ่มมีบทบาทมากขึ้นต่อวงการแพทย์ในปัจจุบัน

นพ.วิจารณ์กล่าวต่อว่า ส่วนสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นักวิจัย 2 กลุ่มจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ที่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี หรือฮิบ ที่ก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก จากเดิมที่ให้วัคซีนโพลีแซคคาไรด์ ที่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ มาเป็นการให้วัคซีนฮิบชนิดจูเกต และผลักดันจนบรรจุวัคซีนนี้พื้นฐานใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่กำลังจะบรรจุวันซีนตัวนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานเริ่มให้บริการในปี 2561

สำหรับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 จะมีขึ้นวันที่ 31 ม.ค.2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตรและเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ

ทีมสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดล ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 ทั้งสาขาการแพทย์และสาขาการสาธารณสุข “หมอประสิทธิ์” ชี้โครงการที่ได้รับรางวัลฯ ช่วยสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 17 พ.ย. 2560 01:10 17 พ.ย. 2560 02:18 ไทยรัฐ