วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต.ยันบริษัทจดทะเบียนแข็งแกร่ง แนะนักลงทุนดูปัจจัยพื้นฐานก่อนซื้อ

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งไม่รับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนว่าจะต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ก.ล.ต.ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้เข้มข้นมากขึ้น แม้คุณภาพบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหาและผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน โดย ก.ล.ต.จะทำงานกับตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการให้ข้อมูลนักลงทุน

“ก.ล.ต.มองว่าคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีบางบริษัทที่ผู้สอบบัญชีจะไม่รับรองงบการเงิน แต่มีสัดส่วนที่น้อยมากและไม่น่ากังวล แต่การที่ผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน เป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนให้ต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น”

นายรพียังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ว่า เบื้องต้นตลาดหลักทรัพย์ฯจะโอนเงินหรือทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องเป็นเงินประเดิมให้ CMDF จำนวน 5,700 ล้านบาท และจะส่งเงินรายปีให้ CMDF ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษี และเงินสำรองเพื่อการลงทุน ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งตัวเลขดังกล่าว ก.ล.ต.มองว่ามีความเหมาะสมแต่ยังมีประเด็นที่ ก.ล.ต.กำลังเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมคือ เพิ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน CMDF ว่าให้สามารถสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตามความจำเป็น ที่ต้องติดตามผลการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนนี้ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลากว่าจะบังคับใช้ได้
ด้านนายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง ก. ล.ต.กับตลาดหลักทรัพย์ในการดูแลคุณภาพบริษัท จดทะเบียนนั้นได้ทำอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งไม่รับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนว่า 17 พ.ย. 2560 00:23 ไทยรัฐ