วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เหตุเศรษฐกิจฟื้นรัฐกระตุ้นลงทุน ยอดจดบริษัทตั้งใหม่พุ่งกระฉูด ก่อสร้าง-ที่ดิน-อาหารนำโด่ง

เหตุเศรษฐกิจฟื้นรัฐกระตุ้นลงทุน ยอดจดบริษัทตั้งใหม่พุ่งกระฉูด ก่อสร้าง-ที่ดิน-อาหารนำโด่ง

  • Share:

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือน ต.ค.60 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 6,003 รายเพิ่มขึ้น 18% เทียบกับเดือน ต.ค.59 มูลค่าทุนจดทะเบียน 39,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170% ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 60 มีจำนวน 61,600 ราย เพิ่มขึ้น 14% ทั้งนี้ ธุรกิจตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน ได้แก่ ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีจำนวน 5,737 ราย คิดเป็นสัดส่วน 96% ของจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั้งหมด รองลงมา คือ ทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 179 ราย คิดเป็นสัดส่วน 3% และทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 87 ราย คิดเป็นสัดส่วน 1% ขณะที่ธุรกิจที่ทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มี 1 ราย ได้แก่ ธุรกิจโฮลดิ้ง มีมูลค่าทุน 2,532 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง อาคารทั่วไป 561 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 493 ราย และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 155 ราย

สำหรับการจดทะเบียนเลิกกิจการเดือน ต.ค.60 มีจำนวน 1,797 ราย เพิ่มขึ้น 13% มีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการมูลค่า 10,000 ล้านบาท ลดลง 28% ส่วนการจดทะเบียนเลิกกิจการ 10 เดือน มีจำนวน 13,300 ราย ลดลง 0.35% ส่วนประเภทธุรกิจเลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป 129 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 100 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 43 ราย

นางกุลณีกล่าวว่า กรมได้ปรับคาดการณ์จำนวนเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่ในปี 60 เป็น 70,000 ราย เพิ่มขึ้น 5.8-6% จากปีก่อน จากเดิมที่คาดไว้ที่ 66,000 ราย เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดีขึ้น เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้