วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเสนอแผนจัดการขยะทะเลภูมิภาคอาเซียน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.จัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน วันที่ 22-23 พ.ย.นี้ ที่ จ.ภูเก็ต วาระสำคัญที่ ทช.เตรียมผลักดันคือให้ประเทศในอาเซียนที่ส่วนใหญ่มีปัญหาขยะในทะเลร่วมกันและมีพื้นที่เชื่อมต่อกัน คือการทำแผนการจัดการขยะของภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีจัดการขยะทะเล เพื่อลดปัญหา โดยเฉพาะจีนที่มีปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอันดับแรก ส่วนสิงคโปร์ มาเลเซีย จะมี เทคโนโลยีและมาตรการจัดการขยะที่ดีก็จะได้นำมาแลกเปลี่ยนกัน

อธิบดี ทช.กล่าวต่อว่า ขณะที่ ทช.เองก็มีแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ที่ได้จัดทำมาตรการเพื่อจัดการขยะทะเล 5 ด้าน คือการศึกษาชนิด ปริมาณ แหล่งที่มา และจัดทำฐานข้อมูล การลดผลกระทบจากขยะทะเลต่อระบบนิเวศที่สำคัญ การลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสำนึกในการลดขยะทะเล ด้วยการเริ่มลดปริมาณขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น การขายถุงพลาสติกในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งและเกาะ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้ขยะพลาสติก โดยให้ใช้วัสดุอื่นทดแทน ซึ่งมีเป้าหมายลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ 0.06-0.16 ล้านตันต่อปี.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.จัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน วันที่ 22-23 พ.ย.นี้ ที่ จ.ภูเก็ต 16 พ.ย. 2560 23:46 16 พ.ย. 2560 23:46 ไทยรัฐ