วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือเยาวชนเรียนรู้เมืองไทย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 พร้อมคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ว่า รัฐบาลไทยมีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 44 พร้อมคณะรวม 330 คน จาก 10 ประเทศอาเซียนบวกญี่ปุ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 ต.ค.- 13 ธ.ค.2560 โดยระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะได้ร่วมทำกิจกรรมในประเทศไทย ทั้งการเรียนรู้

เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศไทย นอกเหนือจากการได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่น กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย การที่คณะ เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการฯ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างดียิ่ง เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อทั้งตนเองและผู้คนรอบข้างในสังคม เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างขึ้น.

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 16 พ.ย. 2560 23:43 16 พ.ย. 2560 23:43 ไทยรัฐ